Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları ;

İş bu kulanım koşulları Falbakimi.net internet sitesinin tüm özel ve tüzel
kişi ve kurumlar (bundan böyle “kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak
anılacaktır)tarafından kullanım koşullarını içermektedir.

Falbakimi.net sitemiz hizmetinden yararlanan “Kullanıcılar” iş bu kullanım
koşullarının tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve
tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen
taahhüt ederler.

Falbakimi.net bu Kullanım koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ya da
tadil etme hakkına sahiptir.

Falbakimi.net tüm Kullanıcıların kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı
duymaktadır. Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri
istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum
veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Falbakimi.net hiçbir sebep beyan etmeden istediği kullanıcılara yorum
ücreti iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir.

Falbakimi.net veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu bilgilerin kötü
amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması
halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz
edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu
yorumcuya aittir. Bu sebeple Falbakimi.net rücu kesinlikle mümkün
değildir.

Falbakimi.net ve sitedeki yorumcular , hukuken tamamen bağımsız
taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı, veya
işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Yorum isterken veya yaparken
verilen bilgilerde kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun
olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz. Yasalara
göre suç sayılan bir eylem aracı olan Falbakimi.net girdileri kullanıldığı
zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu Kullanıcı veya
Kullanıcılar hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda
verilecektir. Kullanıcı site ve site üzerindeki interaktif alanlar yoluyla
suç teşkil edecek , yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ve ulusal
yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan
ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız
edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız
edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

Falbakimi.net hiçbir yorumcunun davranışlarından sorumlu değildir.
hiçbir koşulda sitenin kullanımı , içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı
konumda olsunlar kullanıcılar arasındaki iletişim ve etkileşimden
doğan sonuçlardan kayıp, hasar, ölüm v.s. Dahi olsa sorumlu değildir.

Falbakimi.net sitesi içeriğindeki yorum bilgileri hayal gücü ile üretilmiş
olup doğruluk içermemektedir. Herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez,
sohbet ve eğlence amaçlıdır. Yorumcuların kişisel yorumlarıyla
oluşturdukları içerikten ibarettir.